Lưu trữ thẻ: tay golf vĩ đại

Hai tay golf vĩ đại Gary Player, Jack Nicklaus quyết tâm hợp tác làm ăn lớn

Hai tay golf vĩ đại Gary Player, Jack Nicklaus quyết tâm hợp tác làm ăn lớn

Hai tay golf vĩ đại mọi thời đại Jack Nicklau và Gary Player đã quyết định bắt tay nhau hợp tác ở mảng thiết kế sân golf.  Bởi vì, vào những năm vừa qua, mảng kinh doanh thiết kế sân golf này trở nên đình trệ, do sự tranh chấp về pháp lý với Marc, […]