Lưu trữ thẻ: con người Việt Nam

Máu đỏ da vàng ca khúc khá hit của Erik và DTAP vừa được ra mắt

Máu đỏ da vàng ca khúc khá hit của Erik và DTAP vừa được ra mắt

Sau khi nhận được sự thành công, gây chấn động giới Vpop với bản hit Nam quốc sơn hà với Phương Mỹ Chi, thì Erik và DTAP đã tiếp tục bắt tay với dự án mới có tên Máu đỏ da vàng, với ý nghĩa thấm đẫm tinh thần dân tộc Việt. Máu đỏ da […]