Lưu trữ thẻ: bốc thăm chia bảng

Lễ bốc thăm AIC 2021: FL và SGP sẽ khó khăn hơn VGM

VGM nằm trong bảng A tại AIC 2021

Đã có kết quả bốc thăm chia bảng AIC 2021. Theo đó, hai đại diện của khu vực Việt Nam – FL và SGP vào cùng một bảng. Bảng đó còn có quán quân cùng á quân GCS mùa hè 2021. Bảng đó cũng có á quân của giải RPL tại Thái Lan vừa qua. […]